I.

Alapvető rendelkezések

 • A személyes adatkezelő A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról („GDPR“) szóló 2016/679 Európai parlamenti és tanácsi rendelet (EU) az Art. 4. cikkének 7. bekezdése az SHX Trading s. r. o., ID 24237477 Kloboučnická 1735/26, 140 00 Praha 4 székhellyel (csak:“gondnok“).
 • A rendszergazda elérhetőségének adatai
  email: podpora@spionazni-technika.cz
 • A személyes adatok minden azonosít itt vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információt jelentenek, egy azonosítható természetes személy olyan természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, egy adott azonosítóra hivatkozva, mint a név, az azonosítószám, az otthoni cím, a hálózati azonosító vagy az egyén fizikai, élettani, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.
 • A gondnok nem változtathatja meg az adatokat a személyes adatok védelmére való tekintettel

 

II.

A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

 • A rendszergazda kezeli az Ön által megadott/rendelkezésre bocsájtott személyes adatokat, illetve a megrendelés alapján kapott személyes adatokat.
 • A rendszergazda kezeli az azonosítási és elérhetőségi adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

 

III.

A személyes adatok feldolgozásának jogos indoka és célja

A személyes adatok feldolgozásának jogi indoka:

 • Az Ön és a rendszergazda között létrejött szerződés teljesítés az Art. 6. cikk 1. pont. b) GDPR,
 • A rendszergazda jogos érdeke a közvetlen marketing (elsősorban az üzleti levelek és hírlevelek küldésére) 6. cikk 1. pont f) GDPR,
 • Az ön hozzájárulása a marketing célú feldolgozáshoz (elsősorban az üzleti üzenetek és hírlevelek küldésére) 6. cikk 1. pont. a) GDPR a § 7 (1) bekezdésével összefüggésben. 2.sz. 480/2004 Coll., bizonyos információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról, áru és szolgáltatások megrendelésének hiányában.

A személyes adatok feldolgozásának jogai:

 • Az Ön megbízásának végrehajtása és a szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése Ön és a rendszergazda között; a rendeléskor a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségünk van az Ön személyes adataira (név és cím, kapcsolattartás), a személyes adatok átadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez nélkülözhetetlen követelmény, személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése, 
 • Küldje el az üzleti üzeneteket és végezzen további marketing tevékenységeket

A menedzser részéről az 1. cikk értelmében vett automatikus egyéni döntés születik. 22 GDPR. Ön kifejezett belegyezését adta az ilyen feldolgozáshoz. 

 

IV.

Az adatok megőrzési ideje

A rendszergazda személyes adatokat tárol

 • Az Ön és a vagyonkezelő közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez, valamint a szerződéses kapcsolatokból eredő követelések teljesítéséhez (a szerződéses kapcsolat megszünésétől számított 15 évig).
 • A személyes adatok feldolgozás céljából történő feldolgozásnak engedélyezéséig visszavonásra kerül, legfeljebb 5 évig, ha a személyes adatok feldolgozása a belegyezés alapján történik.

A személyes adatok megőrzési ideje után a rendszergazda törli a személyes adatokat.

 

V.

Személyes adatok címzettjei (a menedzser alvállalkozói)

A személyes adatok címzettjei személyek

 • Hozzájárulás az áruk szállításához / szolgáltatások / szerződéses fizetések megvalósítása,
 • E-shop szolgáltatások nyújtása (Shpotet) és az e-shop üzemeltetésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások,
 • Marketing szolgáltatások,

A rendszergazda személyes adatokat kíván átadni egy harmadik országnak (egy nem uniós országnak) vagy nemzetközi szervezetnek. A személyes adatok harmadik országbeli címzettjei a postai szolgáltatók / felhőszolgáltatások.

 

VI.

Az Ön jogai

A GDPR feltételei szerint

 • A személyes adatokhoz való hozzáférési jog,. 15 GDPR,
 • A személyes adatok javításának joga 16 GDPR, vagy a 18. cikk GDPR szerinti feldolgozás korlátozása.
 • A személyes adatok törlésére vonatkozó jog az Art. 17 GDPR.
 • A feldolgozással szembeni kifogás joga az Art. 21 GDPR.
 • Adatvédelmi jog az Art. 20 GDPR.
 • A feldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonásának joga, írásban vagy elektronikus úton

Továbbá jogában áll panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz, ha úgy véli, ha megsértették a magánéletét.

 

VII.

A személyes adatok biztonságának feltételei

 • A adminisztrátor kijelenti, hogy minden szükséges technikai intézkedést megtett a személyes adatok védelmére.
 • Az adminisztrátor technikai lépéseket tett az adattáramlás és a személyes adattárak papíralapú biztosítására
 • Az adminisztrátor kijelenti, hogy a személyes adatok csak a meghatalmazott személy számára érhetők el. 

 

VIII.

Végleges rendelkezések

 • Az online rendelési űrlappal Ön tudomásul veszi, hogy ismeri az adatvédelmi szabályokat, és teljed egészében elfogadja.
 • Ezekkel Ön belegyezik, hogy online űrlapon keresztül kitöltése a beleegyezést. A beleegyezésének megerősítésével Ön tudomásul veszi, hogy tisztában van az adatvédelmi irányelvekkel, és teljes egészében elfogadja.
 • Az adminisztrátor jogosult ezeket a feltételeket megváltoztatni. Az adatvédelmi irányelv új változata megjelenik a webhelyén, és ezzel egyidejűleg elküldi Önnek e feltételek új változatát az Ön által megadott e-mail címre.

 

Ezek a feltételek 2018. május 25-étől vannak érvényben.